header banner
Default

Examining cryptocurrencies: How can Cardano (ADA) outperform Ethereum in 2023 - BLOX | News?


Cardano is gisteren meer dan 11 procent gestegen. Een positieve beweging na een aantal dagen van dalende koersen. In deze analyse richten we ons op de voortzetting van de opwaartse trend wat ik vorige week ook benoemde.

Daarnaast werpen we een blik op de grafiek van de Cardano/Ethereum-waardering, die laat zien hoeveel Ethereum er nodig is om één Cardano te kopen. Deze waardering fluctueert en is afhankelijk van de stijgingen en dalingen van beide cryptomunten. Ook deze grafiek vertoont een bullish beeld voor Cardano.

Opwaartse trend van Cardano is intact

VIDEO: Cardano ADA Price News Today - Elliott Wave Technical Analysis and Price Now! Price Prediction!
More Crypto Online

Op de onderstaande grafiek is te zien dat de opwaartse trend van Cardano nog steeds valide is. Er zijn twee hogere laagtepunten zichtbaar en momenteel beweegt de koers richting een tweede hoger hoogtepunt. Ook de weerstand van de zwarte lijn is in de opwaarste beweging doorbroken. Een positief signaal dat meer groene candles doet verwachten.

ADA/USD 1D

De prijsactie van Cardano is echter wel deels afhankelijk van de trend van Bitcoin. Het is niet realistisch om te verwachten dat Cardano sterk zal stijgen terwijl Bitcoin hard daalt. Daarom is het belangrijk om bij de analyse van deze altcoin ook rekening te houden met de ontwikkelingen van Bitcoin.

Om de huidige trend voort te zetten, is het dus wenselijk dat Bitcoin blijft stijgen of zijwaarts beweegt. In dat geval kan de zevende grootste cryptomunt blijven stijgen.

Hierdoor staat Cardano er beter voor dan Ethereum

VIDEO: CARDANO (ADA) IT'S STARTING TO GET SERIOUS !! | THIS ONE IS IMPORTANT !! | CARDANO PRICE PREDICTION🔥
Crypto ZX

Zoals ik in de inleiding al vermeldde, bespreken we vandaag ook de Cardano (ADA) / Ethereum (ETH) waardering. De waarde die we hier bekijken is de hoeveelheid Ethereum die nodig is om een Cardano te kopen. Deze week heeft de koers een niveau bereikt dat sinds 2017 niet meer is gezien. Gisteren had je maar 0.0001897 Ethereum nodig om één Cardano te kopen. Maar waarom staat deze koers eigenlijk zo laag?

Dit heeft te maken met de prijsbewegingen van beide munten. In de afgelopen maanden heeft Ethereum een stuk beter gepresteerd dan Cardano, waardoor de waardering van Cardano is gedaald ten opzichte van Ethereum. Dit betekent dat je nu minder Ethereum nodig hebt om dezelfde hoeveelheid Cardano te kopen.

ADA/ETH 1W

Gezien de geschiedenis van de koers, bevindt deze zich momenteel op een cruciaal punt. Als de koers boven de rode lijn blijft, is de kans heel groot dat Cardano in de komende maanden beter zal presteren dan Ethereum. Het is belangrijk om dit in je achterhoofd te houden wanneer je overweegt Ethereum te kopen.

Toch is het goed om te benadrukken dat de grafiek geen voorspelling doet over de toekomstige trend van beide munten. Het enige dat de grafiek laat zien, is welke van de twee beter zal gaan presteren. In dit geval is de kans groot dat dit Cardano is. Dit betekent een grotere stijging tijdens een opwaartse trend of een kleinere daling tijdens een neerwaartse trend.

Sources


Article information

Author: Mark Vaughan

Last Updated: 1703008562

Views: 1044

Rating: 3.9 / 5 (111 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mark Vaughan

Birthday: 1976-07-04

Address: Unit 9180 Box 6155, DPO AP 87422

Phone: +4387319934644605

Job: Interior Designer

Hobby: Cross-Stitching, Pottery, Playing Piano, Horseback Riding, Tennis, Astronomy, Bowling

Introduction: My name is Mark Vaughan, I am a skilled, fearless, irreplaceable, honest, esteemed, enterprising, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.