header banner
Default

Det er muligt at miste op til fem hundrede tusinde kroner: Der er en betydelig forskel mellem bankers grænser for, hvornår de kan forbyde svindel


Er du udsat for bedrageri eksempelvis over telefonen, risikerer du at miste store beløb på din bankkonto.

Det samme gælder, hvis du taster et ciffer forkert ved en bankoverførsel, hvor du risikerer, at beløbet havner hos en helt forkert person eller virksomhed. Tit kan du få pengene retur, men faren er, at den gale modtager skynder sig at bruge kronerne.

Sænk grænse

VIDEO: What is the biggest risks for banks with a merger or acquisition? By Alexandra Lajoux
Russell Sarder

Det udgør en stor risiko for svindel og store tab, når loftet for straksoverførsler hos de fleste danske banker ligger på op til 500.000 kroner.

Derfor opfordrer Forbrugerrådet Tænk landets banker til at komme den økonomiske svindel i forkøbet og ændre loftet for straksoverførsler, det det ifølge rådet ligger langt over, hvad de fleste danskere nogensinde får brug for at kunne overføre.

For at begrænse skaderne ved fejl – eller ved svindel – har pengeinstitutterne sat begrænsninger for, hvor meget der kan overføres dagligt.

De grænser er vidt forskellige. Derfor lever kunderne i meget forskellige risiko, afhængig af hvem de har som bankforbindelse.

I Nordea og Jyske Bank kan privatkunder som standard overføre op til 500.000 kroner om dagen til andres konti.

I den anden ende har Vestjysk Bank en standardgrænse på 25.000 kroner.

“Vi har tidligere sat grænsen ned fra 100.000 kroner til 25.000 kroner for at begrænse tabet ved eventuel svindel,” oplyser Jane Toft Olufsen, der er kommunikationschef i Vestjysk Bank.

Fast eller valgfri

VIDEO: Regulators just slapped a big sell signal on banks - MoneyWeek Investment Tutorials
MoneyWeek

En grænse kan også være gavnlig, hvis svindlere narrer en kunde. En 79-årig mistede et stort beløb ved et fupnummer. Hendes bank havde en høj grænse for daglige bankoverførsler. Derfor gik det så galt.

I nogle banker er grænsen fast, mens den i andre fleksibel. I Jyske Bank kan kunderne bede om, at deres maksimale mulighed for daglige overførsler nedsættes fra standarden på 500.000 kroner.

“De skal bare rette henvendelse til banken og bede om et mindre beløb som grænse. Hvis de senere i en periode gerne vil have et højere beløb, fordi de skal købe dyrere ting, så beder de bare om at få hævet igen,” forklarer privatdirektør Jes Rosendal fra Jyske Bank.

Vælg selv grænsen

VIDEO: Why Do We BAILOUT Banks Who Don’t Deserve It?
economicshelp

Sydbank tackler grænserne på en særlig måde. Her findes der ingen standardgrænser. Hver kunde aftaler med sin rådgiver, hvad beløbet for bankoverførsler maksimalt skal være.

Er det rimeligt?

VIDEO: Jeg Har Fundet de 5 Bedste Banker i Danmark
Kristian Bruus

Er det rimeligt, at bankkunder som udgangspunkt selv hæfter for bankoverførsler, de selv godkender - uanset om de er udsat for svindel eller har tastet forkert?

Din mening er velkommen på Faglige Seniorers Facebook-side.

”Den individuelle beløbsgrænse er en af vores sikkerhedsmekanismer. Hvis kunden senere får brug for en højere eller lavere grænse, så kontakter han eller hende bare os,” fortæller Susanne Ingemann Faber, der er pressechef i Sydbank.

Pengene er væk omgående

VIDEO: Når Jyske Bank laver plat og svindel, så gør det rigtig grundigt, mig har Jyske Bank udsat for svig
Jyske Banks fjende nr. 1 Carsten Storbjerg

Der findes to former for bankoverførsler.

Den ene er de almindelige, hvor pengene er på modtagerens konto dagen efter.

Den anden metode er straksoverførsler, hvor beløbet havner hos modtageren umiddelbart efter. Banker kan have forskellige grænser for de to former.

Men i begge tilfælde er pengene ude af dine hænder, så snart du har trykket godkendt.

Sådan er grænserne i forskellige banker

VIDEO: MongoTV_12247 - ÅBNER PAKKE MED NY 2.000 GB EKSTERN USB HARDDISK TIL 500 KRONER KØBT PÅ KREDIT
MONGO TV

Danske Bank: Alle private kunder har mulighed for at sætte deres egen betalingsbegrænsning ved overførsler i mobilbank og netbank.

Spar Nord: For privatkunder er grænsen ved både almindelige overførsler og straksoverførsler 50.000 kroner dagligt. Private banking+-kunder kan endda sende op til 150.000 kroner af sted om dagen. Grænsen kan nedsættes til 10.000 kroner efter aftale med en rådgiver.

Ringkjøbing Landbobank: Private kunder kan normalt overføre op til 50.000 kroner pr. døgn. Den grænse kan ikke mindskes.

Nykredit Bank: Som udgangspunkt op til 200.000 kroner dagligt.

Arbejdernes Landsbank: Privatkunders beløbsgrænse er 100.000 kroner om dagen. Den kan ikke nedsættes, men banken overvejer at indføre en mulighed for det.

Nordea: Ved overførsler i Danmark er der en grænse på 500.000 kroner, til udlandet er maksimum 20.000 kroner dagligt. Det er ikke muligt for kunder selv at justere deres beløbsgrænser endnu, men ved kontakt til banken, kan der opsættes begrænsninger.

Lån & Spar Bank: Har endnu ikke haft mulighed for at svare.

Jyske Bank: Som standard 500.000 kr., men kunden kan få nedsat til det, som han eller hun ønsker.

Vestjysk Bank: Standard 25.000 kr., men kunden kan bede om lavere grænse

Sydbank: Kunde og bankrådgiver aftaler grænsen.

Flere banker giver mulighed for en såkaldt kontokig-aftale, hvor kunder ikke kan overføre noget, men bare se posteringer og saldo

Bankoverførsel: Du hæfter selv

VIDEO: ZEITGEIST - PART 1
boschev
  • Hvis du foretager en bankoverførsel i netbank og godkender den med MitID eller Nem ID og efterfølgende også svarer ja på en eventuel kontrol-sms, så skal du regne med, at pengene straks er sendt af sted, og at du ikke umiddelbart kan trække dem tilbage.
  • Det gælder også, selv om du er blevet narret eller svindlet.
  • Hvis en fejlagtig overførsel skyldes, at du har tastet forkert ciffer eller cifre i et kontonummer, skal du ofte håbe på, at modtageren ikke har brugt pengene og vil aflevere dem igen.
  • Der kan være tilfælde, hvor banken stopper mistænkelige overførsler, eller hvor banken kan hjælpe dig med at trække en betaling tilbage. Men det er ikke noget, du skal satse på kan lade sig gøre i alle tilfælde.
  • Reglerne fremgår af betalingsloven og af den praksis, som ankenævnet har lagt i klagesager om det spørgsmål.
  • Hvis du er i tvivl, og det drejer sig om et lidt større beløb, kan du eventuelt bede din bankrådgiver klare overførslen. Måske koster det et lille gebyr, men de penge kan være godt givet ud.

Faglige Seniorers redaktion har bedt bankernes organisation, Finans Danmark, hjælpe med en liste over, hvordan kunderne er stillet. Men det afviser Finans Danmark, fordi de siger, at hver enkelt situation bedømmes individuelt. Derfor har redaktionen selv opstillet denne tjekliste.

Først publiceret: mandag 29. august 2022
Artiklen er sidst opdateret tirsdag 21. november 2023 kl. 11:13

Sources


Article information

Author: David Mcconnell

Last Updated: 1702555321

Views: 1249

Rating: 4.4 / 5 (31 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: David Mcconnell

Birthday: 1948-05-27

Address: 709 Andrew Lock Apt. 983, Valdezside, CA 89605

Phone: +4365624202198069

Job: Psychologist

Hobby: Snowboarding, Yoga, Bird Watching, Puzzle Solving, Video Editing, Embroidery, Photography

Introduction: My name is David Mcconnell, I am a Gifted, important, unyielding, transparent, accessible, rare, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.